Set Bóng Bay Trang Trí Sinh Nhật Phong Cách Hàn Quốc HQ00-1

Giá bán: 250.000đ

🎈🎈🎈🎈Set Bóng Bay Sinh Nhật Phong Cách Hàn Quốc Tự Trang Trí Đủ Phụ Kiện HQ00🎈🎈- Chọn Mẫu
SET HQ00-1 GỒM:
+ 1 dây chữ ép kim màu vàng
+ 1 ngôi sao nhỡ vàng
+ 1 dây kết nối tạo đường bóng
+ 3 lá rùa xanh
+ 25 vỏ bóng màu vàng siêu nhũ, trắng thường, trong thả hạt nhũ vàng
+ 1 bộ trụ mika gắn bóng 7 cành
+ số tuổi vàng size to 75cm – inbox chọn số

  🎈🎈🎈🎈Set Bóng Bay Sinh Nhật Phong Cách Hàn Quốc Tự Trang Trí Đủ Phụ Kiện HQ00🎈🎈- Chọn Mẫu
  SET HQ00-1 GỒM:
  + 1 dây chữ ép kim màu vàng
  + 1 ngôi sao nhỡ vàng
  + 1 dây kết nối tạo đường bóng
  + 3 lá rùa xanh
  + 25 vỏ bóng màu vàng siêu nhũ, trắng thường, trong thả hạt nhũ vàng
  + 1 bộ trụ mika gắn bóng 7 cành
  + số tuổi vàng size to 75cm – inbox chọn số